2019-08-26

بسم الله الرحمن الرحيم إِعْماَلُ اْلمَصْدَرِ Fungsi Mashdar Kedudukan ‘Irab Mashdar bermacam-macam tergantung posisi dia dalam susunan kalimat. Terkadang dijadikan Mubtada, Maf’ul Mutlak, Majrur dll. Terlepas dari itu semua, pada materi kali ini kita akan fokus membahas Fungsi Mashdar dalam menashabkan Ma’mulnya/Maf’ul Bih ketika dia menempati posisi Fi’il. Contoh MashdarBaca Selengkapnya 👉