Isim Tafdhil (اسم التفضيل)

Isim Tafdhil (اسم التفضيل) اسم مشتق من حروف الفعل الماضي الثلاثي على وزن  أََفْعَل  ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة ، وزاد أحدهما على الآخر فيها Adalah Isim yang terbentuk dari Fi’il Madhi Tsulasi menjadi berwazan َأََفْعَل untuk menunjukan arti lebih diantara dua. Dalam Pola Ushlub Tafdhil terdapat 3 Continue Reading