Isim Fa’il (اسم فاعل)

Isim Fa’il (اسم فاعل) اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل الماضي أو الفعل المضارع  المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل أو للدلالة على من وقع منه الفعل Adalah Isim Musytaq yang menunjukan kepada seorang pelaku perbuatan atau tersifati. Contoh: كاتب, ناجح orang yang menulis/orang sukses Bagaimana langkah pembentukan Continue Reading