Isim Tafdhil (اسم التفضيل)

Share Digroup Kesayangan Anda.

Isim Tafdhil (اسم التفضيل)

اسم مشتق من حروف الفعل الماضي الثلاثي على وزن  أََفْعَل  ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة ، وزاد أحدهما على الآخر فيها

Adalah Isim yang terbentuk dari Fi’il Madhi Tsulasi menjadi berwazan َأََفْعَل untuk menunjukan arti lebih diantara dua.

Dalam Pola Ushlub Tafdhil terdapat 3 kategori (Rukun):

1. Orang/sesuatu yang dilebihkan (المفضل)
2. Isim Tafdhil (اسم التفضيل) sifat yang dipakai untuk melebihkan
3. Orang/sesuatu yang kurang kelebihanya (المفضل عليه)

Contoh:

خَالِدٌ أَجْمَلَ مِنْ زَيْدٍ
خَالِدٌ : المفضّل
أَجْمَلَ : اسم التفضيل
زَيْدٍ : المفضّل عليه

Bagaimana cara pembentukan Isim Tafhdil dari Fi’il Tsulasi…?

Berikut syaratnya:

أن يكونَ فعلاً ماضياً ثلاثياً

– Mesti dibentuk dari Fi’il Madhi Tsulasi

أن يكونَ فعلاً مُتَصَرِّفاً ، فلا يصاغان من الأفعالِ الجامدةِ مثل : لَيْسَ ، عسى ، نِعْمَ وبِئْسَ

– Mesti dibentuk dari Fi’il Mutasharif (bukan jamid) seprti Fi’il لَيْسَ ، عسى ، نِعْمَ وبِئْسَ

أن يكونَ معناه قابلاً للتفاوت ، فلا يُصاغان من : مات ، عمي ، غرق

– Mesti dibentuk dari Fi’il yang bisa melahirkan keragaman makna. Tidak seperti kata مات karna tdk bisa dilebihkan “Lebih mati”

أن يكون الفعلُ معلوماً ، غيرَ مجهولِ الفاعلِ

– Mesti dibentuk dari Fi’il Mabni Ma’lum (Aktif) bukan Majhul

أن يكون فعلاً تاماً ، غير ناقصٍ ، فلا يصاغان مباشرةً من كانَ وأخواتها

– Mesti dibentuk dari Fi’il Taam (sempurna) tidak seperti كان dan saudarinya.

ألّا تكون الصفةُ منه على وزنِ أفعلْ الذي مؤنثه فعلاء مثل : أحور – حوراء ، أخضر – خضراء

– Bukan dibentuk dari Fi’il yang sifat dari Fi’il tersebut berwazan أَفْعَلَ yang bentuk Muannatsnya berwazan فعلاء seperti :
أحور – حوراء ، أخضر – خضراء

Lalu bagaimana cara pembentukan Isim Tafhdil dari Tsulasi Majid dan Ruba’i…?

– Menggunakan bantuan kata أكثر، أشد، أعظم
– Ambil bentuk Mashdarnya dari Fi’il tersebut lalu nashabkan.

Contoh:

اجتهد – يجتهد

خالد أكثر اجتهادا من زيدٍ

Kholid lebih rajin dari pada zaid.

Perbedaan antara Isim Tafhdil Makrifat memakai ال , Makrifat dengan Idhofat dan Nakirah:

1. Makrifat dengan (ال)

– Mesti ada kesesuaian antara المفضل dan اسم التفضيل dari segi Mudzakar, Muannats, Tastniyah dan Jamak.

– Almufadhal ‘Alaih (المفضل عليه) tidak disebutkan

Contoh:

التلميذ هو الأَفضلُ
التلمذان هما الأفضلان
التلاميذ هم الأفاضلُ
التلميذة هي الفُضْلَى
التلمذتان هما الفُضْلَيَانِ
التلمذات هن الفُضْلَيَاتُ

2. Makrifat dengan Idhofat

a. Idhofat kepada Isim Nakirah:

– Bentuk Isim Tafhdil mesti Mufrod, Mudzakar dan Nakirah

– Almufadhal ‘Alaih (المفضّل عليه) mesti sesuai dengan (المفضّل) dari segi jumlah dan jenis mudzakar muannatsnya.

Contoh:

هذا الكتابُ أثمنُ كتابٍ
ِهذان الكتابان أثمنُ كِتَابَيْن
هذه الطالبةُ أفضلُ طالبةٍ
ِهاتان الطالبَتَانِ أفضلُ طَالِبَتَيْن
ٍهؤلاء الطالباتُ أفضلُ طالبات

b. Idhofat kepada Isim Makrifat:

– Bentuk Isim Tafhdil boleh Mufrod, Mudzakar dan Nakirah.

– Bentuk Isim Tafdhil boleh sesuai dengan Almufadhal ‘Alaih ( المفضّل عليه) dari segi Mufrad, Tastniyah dan Jamak.

Contoh:

ِهو أَفْضَلُ الطُّلَاب
هما أَفْضَلُ الطلاب / هما أفضلا الطلاب
هم أَفْضَلُ الطلاب / هم أفاضل الطلاب
هن أَفْضَلُ الطالبات / هن فضليات الطالبات

3. Tidak Makrifat dengan ال dan Idhofat

– Bentuk Isim Tafhdil mesti Mufrod, Mudzakar dan Nakirah

– Almufadhal ‘Alaih (المفضّل عليه) mesti Majrur dengan Huruf Jar (ْمِن)

Contoh:

ٍمحمد أَفْضَلُ مِنْ خالد

الصدق أَفْضَلُ مِنْ الكذب

نُوْرَة أجملُ من خديجة

 

Catatan: Dalam keadaan tertentu kadang huruf Jar من dan المفضّل عليه dibuang jika makna yang dimaksud sudah tersirat.

Contoh:

والآخرة خير وأبقى
(والآخرة خير من الدنيل وأبقى )

Contoh ‘Irab Isim Tafhdil:

خالد أكثر اجتهادا من زيدٍ
خالد : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره
أكثر : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره

اجتهادا : تمييز منصوب

من زيدٍ : جار ومجرور

Baca Juga Isim-Isim Muystaq Lainya /Sifat Musyabahah / Isim Alat / Isim Zaman dan Makan

TMBA
Zizo

Apakah postingan ini cukup membatu?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

TMBA

Belajar Bahasa Arab tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh keseriusan dan istiqomah. Namun tidak ada kata terlambat jika kita ingin ingin mempelajarinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sighat Mubalaghah (صيغة المبالغة)

Tue Jul 9 , 2019
Sighat Mubalaghah (صيغة المبالغة) هي اسم تشتق من الفعل الثلاثي غالبًا و من الرباعي أحيانًا ، للدلالة على كثرة حدوث الشيء وهي صيغة بمعنى اسم الفاعل ، تدل على زيادة الوصف في الموصوف Adalah Isim Musytaq yang bentuknya diambil dari Fi’il Tsulasi maupun Ruba’i. Mengandung makna banyak/sangat. Isim ini sama […]

TMBA (Tips Mahir Berbahasa Arab)

TMBA adalah website edukasi untuk mahir berbahasa arab dengan cepat. Materi dikemas dengan sajian konversasi dan interaksi sesama anggota melalui group whatsapp dan facebook. Kajian Grammer Nahwu & Sharaf, latihan membaca, menulis, mendengar dan latihan terjemah. Selengkapnya

Share digroup kesayangan Anda

Berlangganan Artikel TMBA Via Email

Masukan email address untuk menerima artikel terbaru dari situs TMBA (Tips Mahir Berbahasa Arab)

Join 27 other subscribers

error: Content is protected !!