Share Digroup Kesayangan Anda.

Isim Maf’ul (اسم مفعول)

قال ابن مالك :

وكُلُّ ما قُرِّرَ لاسمِ فاعلِ # يُعْطَى اسمَ مَفعولٍ بلا تَفاضُلِ

Hukum-hukum yang ada pada isim fa’il juga ditetapkan pada isim maf’ul

فَهْوَ كفعلٍ صِيغَ للمفعولِ فِي # مَعناهُ كالْمُعْطَى كَفافًا يَكْتَفِي

Isim  maf’ul  itu  seperti fi’il mabni majhul dalam maknanya sepertiالْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفِىْ

وقدْ يُضافُ ذا إلى اسمٍ مُرتَفِعْ # مَعْنًى كمَحمودُ المقاصِدِ الوَرِعْ

Kadang-kadang isim maf’ul itu dimudlofkan pada isim yamg dibaca rofa’ ( ma’mul marfu’ ) dalam segi maknanya seperti

 الْوَارِعُ مَحْمُوْدُ اْلمَقَاصِدِ

__________

Apa itu Isim Maf’ul…?

اسم مفعول هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه فعل الفاعل

Adalah Isim Musytaq yang menunjukan kepada seseorang atau sesuatu akibat perbuatan pelaku.

Contoh:

مَكْتُوْبٌ, مَضْرُوْبٌ, مـُكْرَمٌ

Sesuatu yang ditulis
Orang yang dipukul

Bagaimana langkah pembentukan pola Isim Maf’ul…?

a. Jika dibentuk dari Fi’il Tsulasi Mujarrad.

– Tambahkan Huruf مَ (fathah) diawal
– Tambahkan Huruf وْ (sukun) sebelum akhir.
– Ganti harokat huruf sebelum و dengan Dhommah.

(كَتَبَ -» مَكْتُوْبٌ), (ضَرَبَ -» مَضْرُوْبٌ)

b. Jika dibentuk dari Fi’il Tsulasi Mujarrad Mu’tal Ajwaf (Terdapat huruf ‘Ilat ditengah) atau Mu’tal Naqis (Terdapat huruf ‘Ilat diakhir)

Contoh Mu’tal Ajwaf:

قَالَ -» مَقُوْلٌ
Asalnya:
مَقْوُوْلٌ

– Tambahkan Huruf مَ (fathah) diawal
– Tambahkan Huruf وْ (sukun) sebelum akhir, menjadi مَقْوُوْلٌ
– Buang Huruf وْ (sukun) menjadi مَقْوُلٌ
– Pindahkan harkat و pada Huruf sebelumnya menjadi مَقُوْلٌ (yang dikatakan)
_________

باع / مبيع
Asalnya:
مبيوع

– Tambahkan Huruf مَ (fathah) diawal
– Tambahkan Huruf وْ (sukun) sebelum akhir, menjadi ٌمَبْيُوْع
– Buang Huruf وْ (sukun) menjadi مَبْيُعٌ
– Pindahkan harkat ي pada Huruf sebelumnya menjadi مَبُيْعٌ
– Ganti harokat huruf ب dari dhomah menjadi kasrah, menjadi مَبِيْعٌ (yang dibeli)

Kenapa berganti harokat dari Dhommah ke Kasrah…? Untuk penyesuaian antara kasrah dengan ي dan dengan alasan supaya ketika diucapkan tidak berat menurut lidah Arab.

Contoh Mu’tal Naqis:

دَاعَ / مَدْعُوٌّ
Asalnya:
مَدْعُوْوٌ

– Tambahkan Huruf مَ (fathah) diawal
– Tambahkan Huruf وْ (sukun) sebelum akhir, menjadi ٌمَدْعُوْو
– Satukan kedua huruf و lalu Tyasdid, menjadi مدعوٌّ (yang diundang/yang dido’akan)

c. Jika dibentuk dari Fi’il Tsulasi Majid atau Ruba’i.

أَكْرَمَ – يُكْرِمُ -» مُكْرَمٌ
اِسْتَقْبَلَ – يَسْتَقْبِلُ -» مُسْتَقْبَلٌ
تَوَاجَهَ – يَتَوَاجَهُ -» مُتَوَاجَهٌ

– Ambil bentuk Fi’il Mudhori’nya
– Ganti Huruf Mudhori’ (ي،ت،ا،ن) dengan huruf (م) berharkat Dhommah
– Fathahkan huruf sebelum akhir.

Hasilnya:

مُكْرَمٌ / مُسْتَقْبَلٌ / مُتَوَاجَهٌ

______
Catatan: Terdapat bentuk yang sama antara Isim Fa’il dan Isim Maf’ul. Ini dinamakan dengan Syad (شدّ), keluar dari kaidah. Artinya terjadi penukaran huruf dan harkat pada kata tersebut. Seperti:

مُخْتَارٌ

Asalnya مُخْتَيِرٌ (Isim Fa’il) dan مُخْتَيَرٌ (Isim Maf’ul) kemudian huruf ي ditukar dengan ا alif dan menghasilkan kedua bentuk yang sama.

مُخْتَارٌ / مُهْتَمٌّ / مُحْتَاجٌ /مُمْتَازٌ

Baca juga postingan lainya tentang jajaran ISIM-ISIM Muystaq / Isim Fa’il / Isim Alat / Isim Zaman dan Makan / Sifat Muysabahah / Syigh Mubalaghah / Isim Tafhdil

Bagaimana cara mengetahui arti Fa’il atau Isim Maf’ul pada suatu jumlah, sedangkan bentuknya sama…? Bisa dilihat dari maksud kalimat keseluruhan.

Contoh:

خَالِدٌ مُحْتَاجٌ إِلَى المُسَاعَدَةِ

Disini bermakna Isim Fa’il (Kholid yang membutuhkan bantuan)

الطَّعَامُ مُحْتَاجٌ لِمُسَاعَدَةِ الفُقَرَاءِ

Disini bermakna Isim Maf’ul ( Makanan dibutuhkan untuk membantu orang faqir)

Apakah pola/bentuk Isim Maf’ul boleh berubah…?

اسم المفعول يأتي مفرداً مذكراً ، أو مفرداً مؤنثاً ، أو مثنى مذكراً ، أو مثنى مؤنثاً ، أو جمعاً مذكراً ، أو جمعاً مؤنثاً

Ya, bentuk Isim Maf’ul boleh berubah seperti halnya Isim Fa’il mengikuti amil/dhomir yang masuk.

1 orang penulis (lk) مضروب
1 orang penulis (pr) مضروبة
2 orang penulis (lk) مضروبان
2 orang penulis (pr) مضروبتان
Mereka penulis (lk) مضروبون
Mereka penulis (pr) مضروبات

Apa fungsi dari Isim Maf’ul…?

يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول إذا كان مقترنًا بـ ال و إذا كان مجردًا من ال، شرط عمله هنا أن يعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مبتدأ.

Perbedaan antara Isim Maf’ul memakai ال (Makrifat) dan Nakirah bertanwin:

a. Jika memakai ال hukum beramalnya seperti Fi’il Mabni Majhul tanpa syarat.

Contoh:

المَفْقُوْدُ مالُهُ حَزينٌ

Orang yang hilang hartanya merasa sedih.

المفقودُ: مبتدأٌ
مالُهُ : نائبُ فاعلٍ لاسمِ المفعولِ (المفقود) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، وهو مضاف.
الهاء : ضمير متصل، مبني على الضم، في محل جر ، مضاف إليه
حَزينٌ : خبرُ المبتدأِ

b. Jika Nakirah Bertanwin, terdapat beberapa syarat supaya bisa berfungsi seperti Fi’ilnya, seperti pada syarat Isim Fa’il Nakirah.

– Harus terletak setelah Mubtada.

خالدٌ مضروبٌ كَلْبُهُ

خالدٌ : مبتدأٌ
مضروبٌ : خبرُه
كلب : نائب فاعل لاسم المفعول (مضروب) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، وهو مضاف.
و الهاء : ضمير متصل، مبني على الضم، في محل جر ، مضاف إليه

– Harus terletak setelah Istifham

هل مضروبٌ الكلبُ
هل : أداة الاستفهام
مضروبٌ : مبتدأ
الكلبُ : نائب فاعل لاسم المفعول (مضروبٌ) سدّ مسدّ الخبر، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

________
– Harus didahului Nafyi

مَا مضروبٌ الكلبُ
ما : أداة النفي
مضروبٌ : مبتدأ
الكلبُ : نائب فاعل لاسم المفعول (مضروبٌ) سدّ مسدّ الخبر، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

_________
– Harus dalam posisi sebagai Hal

جَاءَ خالدٌ مضروبًا رأسُهُ
جاء : فعل الماضي
خالد : فاعل
مضروبا : حال
رأسُهُ : نائب فاعل لاسم المفعول (مضروب) وهو مضاف
الهاء : مضاف إليه

_________
– Harus menjadi sifat

هذا رجلٌ مسموعٌ قولُهُ
هذا : مبتدأ
رجلٌ : خبر
مسموعٌ : نعت لرجل
قولُهُ : نائب فاعل لاسم المفعول (مسموعٌ) وهو مضاف
الهاء : مضاف إليه

Apakah boleh mengidhofatkan Isim Maf’ul pada Isim yang dirafa’kanya (Naibul Fa’ilnya)…? Boleh

Contoh:

خالدٌ مضروبٌ الكلبِ

Kholid yang anjingnya dipukul

Susunan asalnya:

خالدٌ مضروبٌ كَلْبُهُ


Demikian pembahasan tentang Isim Maful, semoga bermanfaat.

TMBA

Zizo

Apakah postingan ini cukup membatu?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *