Imla

Huruf yang diucapakan namun tidak ditulis (ينطق ولا يكتب)

Bismillahirahmanirahim. Sambungan dari materi sebelumnya tentang 'Huruf Yang Ditulis Namun Tidak Diucapkan'. Sekarang kabalikanya yaitu 'diucapkan namun tidak ditulis'.Diantara huruf-huruf yang paling populer dibuang secara khat (penulisan) namun tetap diucapkan yaitu الألف / أل / الميم / النون /...

Huruf yang ditulis namun tidak dibaca (يكتب ولا ينطق)

Dalam kaidah imla, terdapat huruf-huruf yang ditulis namun tidak diucapkan (ما يكتب ولا ينطق). Diantara huruf tersebut yang paling popoler adalah alif dan wawu.1. Penulisan atau penambahan hurur alif pada hitungan 'adad seratus lafadz مِئَةٌLafadz مِئَةٌ pada hitungan 'adad...

Perbedaan Hamzah Qatha’ dan Washal (همزة القطع والوصل)

Bisamillahirahmanirahim. Materi kaidah imla (penulisan) yang berkaitan dengan hamzah qatha' dan hamzah washal. Mengetahui kedua hamzah ini sangat penting sebab apabila penulisanya tidak benar, maka terkadang salah pula mengartikanya.Pertama: Definisi Hamzah Washalهمزة وصل هي التي تظهر في النطق في...