2

Isim Fa’il (اسم فاعل) اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل الماضي أو الفعل المضارع  المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل أو للدلالة على من وقع منه الفعل Adalah Isim Musytaq yang menunjukan kepada seorang pelaku perbuatan atau tersifati. Contoh: كاتب, ناجح orang yang menulis/orang sukses Bagaimana langkah pembentukan […]

Sighat Mubalaghah (صيغة المبالغة) هي اسم تشتق من الفعل الثلاثي غالبًا و من الرباعي أحيانًا ، للدلالة على كثرة حدوث الشيء وهي صيغة بمعنى اسم الفاعل ، تدل على زيادة الوصف في الموصوف Adalah Isim Musytaq yang bentuknya diambil dari Fi’il Tsulasi maupun Ruba’i. Mengandung makna banyak/sangat. Isim ini sama […]

TMBA (Tips Mahir Berbahasa Arab)

TMBA adalah website edukasi untuk mahir berbahasa arab dengan cepat. Materi dikemas dengan sajian konversasi dan interaksi sesama anggota melalui group whatsapp dan facebook. Kajian Grammer Nahwu & Sharaf, latihan membaca, menulis, mendengar dan latihan terjemah. Selengkapnya

Share digroup kesayangan Anda

Berlangganan Artikel TMBA Via Email

Masukan email address untuk menerima artikel terbaru dari situs TMBA (Tips Mahir Berbahasa Arab)

Join 21 other subscribers